Prelucrarea datelor personale

Scopul prelucrarii datelor / Temeiul juridic:
Datele cu caracter personal pe care ni le furnizezi prin completarea formularelor de contact, prin telefon sau prin e-mail sunt tratate In mod confidential. Utilizam datele tale cu scopul exclusiv de a prelucra cererea ta. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. (1) lit. (f) din GDPR. Interesul nostru rezulta din dorinta de servi interesele si de a raspunde cererilor clientilor nostri si ale vizitatorilor acestei pagini de internet, obtinand si sustinand astfel satisfactia clientului.
Destinatari / Categorii de destinatari:
Excludem, In mod categoric, o transmitere a datelor catre tertii din afara firmei Heraclis. In mod exceptional, datele sunt procesate de operatori de date, la cererea noastra. Acestia sunt selectati cu grija, sunt audiati de noi si au, de asemenea, o obligatie contractuala, conform art. 28 din RGPD. In continuare, poate fi necesar ca noi sa transmitem extrase din cererea ta catre partenerii contractuali (de exemplu, furnizori, In cazul cererilor specifice unui produs), In vederea prelucrarii cererii tale. Insa In aceste cazuri, cererea este dinainte anonimizata, astfel Incat tertii sa nu poata realiza nicio legatura Intre tine si cerere. In cazul In care transmiterea informatiilor cu caracter personal poate fi necesara, te vom informa cu privire la acest lucru si Iti vom solicita acordul.
Durata de stocare / Criterii pentru stabilirea duratei de stocare:
Toate datele cu caracter personal pe care ni le-ai furnizat In cadrul cererilor (sugestii, aprecieri sau critici), prin intermediul acestei pagini de internet sau prin e-mail, sunt sterse de noi cel tarziu dupa 90 de zile de la raspunsul final care ti-a fost oferit, respectiv sunt anonimizate In siguranta. Pastrarea pe o durata de 90 de zile se explica prin faptul ca, rareori, se poate intampla ca tu, in calitate de client, sa ne contactezi din nou in legatura cu un raspuns in aceeasi privinta, iar noi trebuie sa putem consulta corespondenta anterioara. Experienta a aratat ca, de regula, dupa 90 de zile, nu mai apar intrebari referitoare la raspunsurile noastre.